เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ...

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...

จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...

ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมรี 3 ชนิด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และมาตรการจำกัดการใช้สารเคมรี 3 ชนิด...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2562...

กิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม"งานวันลงแขกดำนาข้าว ปี2562"...

ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 2/2562...