เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 11 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 4...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)...

ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น...

จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 6 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 3 ...

ส่งมอบรถเกี่ยวข้าวพร้อมรถเทรนเลอร์

วันที่ 6 กันยายน 2562 10.30 น. ส่งมอบรถเกี่ยวข้าวพร้อมรถเทรนเลอร์ ...

ร่วมพิจารณา คัดสรร กลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจในระดับชุมชนที่มีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีพ ประจำปี 256

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ร่วมพิจารณา คัดสรร กลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจในระดับชุมชนที่มีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีพ ประจำปี 2562...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 5 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด...

เตรียมความพร้อมรับเสด็จ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เตรียมความพร้อมรับเสด็จ...

ทดสอบความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 3 กันยายน 2562 ทดสอบความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562...