เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562...

มอบเกียรติบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มอบเกียรติบัตรการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงค

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม...

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ...

ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร....