เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน...

ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชนาถบพิตร...

ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562...

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3...

เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 27 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 27 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ...