เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ทอดกฐินสามัคคีอำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ทอดกฐินสามัคคีอำเภอขาสวนกวาง ประจำปี 2562...

ลงพื้นที่สำรวจภัยแล้งและโรคข้าว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่สำรวจภัยแล้งและโรคข้าว...

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562เวลา 10.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์เดือนพฤศจิกายน2562 ครั้งที่ 1...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ...

ร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ...

จัดอบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ...

ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562...

อบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 อบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดับประเทศ ป

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562...