เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 5 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด...

เตรียมความพร้อมรับเสด็จ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เตรียมความพร้อมรับเสด็จ...

ทดสอบความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 3 กันยายน 2562 ทดสอบความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562...

ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 1...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562...

ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติฉุกเฉิน ชนิดภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปีการผ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติฉุกเฉิน ชนิดภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปีการผลิต 2562/63...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...