เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปี 2562 ...

ทดสอบความรู้เกษตรกรหลังการอบรมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 19 กันยายน 2562 ทดสอบความรู้เกษตรกรหลังการอบรมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด...

ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 17 กันยายน 2562 ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ...

ต้อนรับคณะนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ต้อนรับคณะนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 12 กันยายน 2562 จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 5...

จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 11 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 4...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)...

ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น...

จัดอบรม สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 6 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 3 ...