เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...

อบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2564 อบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ร่วมพิธีเปิดบริษัท มันรวย จำกัด

วันที่ 15 กันยายน 2564 ร่วมพิธีเปิดบริษัท มันรวย จำกัด...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 13 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี...

เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเกษตรกร สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตถกรรมดิจิทัล

วันที่ 11 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเกษตรกรสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตถกรรมดิจิทัล ...

ร่วมเปิดบริษัท มัช เค ดี วาย ออร์แกนิค จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2564 ร่วมเปิดบริษัท มัช เค ดี วาย ออร์แกนิค จำกัด...

ร่วมเปิดสวนสมุนไพรต้านภัยโควิด - 19

วันที่ 8 กันยายน 2564 ร่วมเปิดสวนสมุนไพรต้านภัยโควิด - 19 ...

จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด

วันที่ 8 กันยายน 2564 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 8 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์...