เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ...

ร่วมมอบปัจจัย การผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 ...

เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ...

ประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดและมอบปัจจัยการผลิตเห็ด

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดและมอบปัจจัยการผลิตเห็ด...

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563...

มอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพร โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพร โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...