เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการชำนาญการ ได้นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรที่

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ มอบหมายให้ นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรกรผู้ปร...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสำนักงานเกษตรจังหวัด...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ ร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมส

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ ร่วมเดินกระบวนแห่ในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวา

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการลงนามในสัญญายืมเงินระหว่างคณะกรรมการฯ ...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนิน

คณะเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีโครงการ 9101 (ฟื้นฟู) อำเภอเขาสวนกวาง...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ม

วันที 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 13 บ้านโนนราศรี ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมนายรุน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมศึกษาดูงานการป...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

ณ วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

นายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด...

เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอพียง อำเภอเขาสวนก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวสุอารี ศรีโฮ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานและคณะ ได้นำพันธ์ุปลามาแจกจ่ายแก่เก...