เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพารา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลโนนสมบูรณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลโนนสมบูรณ์...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลดงเมืองแอม...

เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลเขาสวนกวาง...

ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล...

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ...

งานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 งานวันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 อำเภอเขาสวนกวาง...

ชี้แจงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง...