เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562 ...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง ...

พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลท...

ร่วมต้อนรับการออกติดตามผลงานของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (นางสมศรี เพชรดง)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ร่วมต้อนรับการออกติดตามผลงานของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (นางสมศรี เพชรดง) ...

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พฤศิกายน 2562 ประชุมประจำสัปดาห์เดือน พฤศจิกายน 2562 ...

ร่วมกิจกรรม Kick off "คนเขาสวนกวางสุขภาพดีด้วยกัน เดิน วิ่ง วันละโล Go to สมาร์ทซิตี้"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ร่วมกิจกรรม Kick off "คนเขาสวนกวางสุขภาพดีด้วยกัน เดิน วิ่ง วันละโล Go to สมาร์ทซิตี้" ...

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ราง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2 สาขาพืชไร่...

ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" ...