เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชนาถบพิตร...

ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1 ...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ...

งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 25 กันยายน 2561 งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1 และ 2

วันที่ 20 กันยายน 2561 ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1 และ 2...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว ตำบลดงเมืองแอม...

อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 12- 14 กันยายน 2561 อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนโนนสมบูรณ์

วันที่ 12 กันยายน 2561 ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนโนนสมบูรณ์...