เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ...

งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 25 กันยายน 2561 งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1 และ 2

วันที่ 20 กันยายน 2561 ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1 และ 2...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว ตำบลดงเมืองแอม...

อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 12- 14 กันยายน 2561 อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนโนนสมบูรณ์

วันที่ 12 กันยายน 2561 ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนโนนสมบูรณ์...

ต้อนรับเอกอัครราชฑูตไทย ในไต้หวันประจำประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2561 ต้อนรับเอกอัครราชฑูตไทย ในไต้หวันประจำประเทศไทย...

ประชุมคณะกรรมการทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation T

วันที่ 10 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) ครั้งที่ 3 ...

รับปัจจัยก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 กันยายน 2561 รับปัจจัยก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ครั้งที่ 1...