เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ประชุมแปลงใหญ่เห็ด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ประชุมแปลงใหญ่เห็ด...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/25

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.ดงเมืองแอม ...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.โนนสมบูรณ์...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชนาถบพิตร...

ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1 ...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม...