เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน...

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มโครงการ "ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว" แก่เกษตรกรผู้สูงอายุและขาดแคลนผ้าห่ม

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มโครงการ "ธ.ก.ส.คู่ใจ สู้ภัยหนาว"แก่เกษตรกรผู้สูงอายุและขาดแคลนผ้าห่ม...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายห้วยค้อ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายห้วยค้อ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ...

เข้าร่วมอบรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม QGIS Gisagro

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมอบรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม QGIS Gisagro...

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย)

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย)...

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร...

ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ป

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ที่มีผลการปฏิบัติห...

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562 ...