เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563...

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิ

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ...

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563...

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้ง...

มอบกระเช้าผักและไก่ย่างเขาสวนกวางแก่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 25

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. มอบกระเช้าผักและไก่ย่างเขาสวนกวางแก่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563...

เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงแ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง (เพิ่มเติม)...

มอบกระเช้าผลไม้ แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 มอบกระเช้าผลไม้แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563...

ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563...

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่วเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่วเสริมและพัฒนาเกษตรกร...