เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มอบไข่ไก่ใส่ตู้ปันสุข ในโครงการตู้อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (Food pantry) ...

ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ปี 2563...

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Cov...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน ป2563...

ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร...

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ

วันที่ 28 เมษายน 2563 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ...

มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19

วันที่ 23 เมษายน 2563 มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย

วันที่ 21 เมษายน 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย...

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 เมษายน 2563 อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...