เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน" สู้ภัย Covid-19 ...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563...

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ...

เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเขาสวนกวาง...

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563...

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)...

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)...