เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team :

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team : OT)...

ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข ...

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น...

เข้าร่วมพิธี มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคมปี 2563 ครั้งที่ 2...

ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ...