เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว ประจำปี 2563"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว ประจำปี 2563"...

ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น...

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563...

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน...

ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2563 ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563...