เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน...

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล...

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว ...

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562...

จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2562...

อบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน...

ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง...

ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประชุมกับกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562...