เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ...

เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้ application farmbook

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้application farmbook ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ...

มอบต้นไม้ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มอบต้นไม้ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ...

ร่วมมอบปัจจัย การผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 ...