เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563...

สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2563 สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไย และตรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไย และตรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 14 กันยายน 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563 ...

เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563...

ร่วมงาน ตลาดริมทาง ถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563 ร่วมงาน ตลาดริมทาง ถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563...

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ...