เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ...

จัดอบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 จัดอบรมเกษตรกรในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ...

ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562...

อบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 อบรมเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดับประเทศ ป

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562...

เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน...

ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชนาถบพิตร...

ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...