เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65...

ต้อนรับคณะทำงานการตรวจติดตาม โครงการยะระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ต้อนรับคณะทำงานการตรวจติดตามโครงการยะระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT)...

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร...

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2564...

ประชุมประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประชุมประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2564...

รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว...

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ...

มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร...