เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง...

เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ร่วมเลี้ยงส่งเกษตรอำเภอย้าย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ร่วมเลี้ยงส่งเกษตรอำเภอย้าย...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1...

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 1 ...

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ...

ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...

ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล ...

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1...