เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ราง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2 สาขาพืชไร่...

ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" ...

ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพารา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลโนนสมบูรณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลโนนสมบูรณ์...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลดงเมืองแอม...

เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม...

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปลูกยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ระดับตำบลเขาสวนกวาง...

ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล...

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ...