เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย...

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2

วันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2563 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2...

ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน...

จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563" ...

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น ...

ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ...

ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง...