เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562...

ออกสำรวจพื้นที่การระบาดของโรคมันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ออกสำรวจพื้นที่การระบาดของโรคมันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง...

ร่วมตักบาตพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเ

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมตักบาตพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว ...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ออกเยี่ยมและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ประชุมแปลงใหญ่เห็ด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ประชุมแปลงใหญ่เห็ด...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/25

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.ดงเมืองแอม ...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ต.โนนสมบูรณ์...