เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ ​ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 2562,2563 และ 2564)

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 2562,2563 และ 2564) ...

เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน...

เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง เกษตรกรโปรแกรม QGIS และระบบวาดแปลงเกษตรกรดิจิทัล geoplots

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง เกษตรกรโปรแกรม QGIS และระบบวาดแปลงเกษตรกรดิจิทัล geoplots...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินปุ๋ย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินปุ๋ย...

ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น...

ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

เข้าร่วมประชุมเทศกาลงานไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเทศกาลงานไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564...