เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพระราชทาน" ประจำเดือนมกราคม 2563 ...

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง

วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต และขยายพันธุ์มันสำปะหลัง...

วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561,2562 และ 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. วิเคราะห์เวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล แปลงใหญ่ ปี 2561,2562 ...

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563...

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิ

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ...

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2563...

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนญ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้ง...

มอบกระเช้าผักและไก่ย่างเขาสวนกวางแก่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 25

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. มอบกระเช้าผักและไก่ย่างเขาสวนกวางแก่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563...

เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงแ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เข้าร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง (เพิ่มเติม)...

มอบกระเช้าผลไม้ แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 มอบกระเช้าผลไม้แก่นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563...