เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 เมษายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมทบทวน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่อ้อย)...

เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2564 ...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มีนาคม 2564...

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)...

เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ...

อบรมให้ความรู้เรื่อง ใส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 อบรมให้ความรู้เรื่อง ใส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบ ...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 1/2564...

เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงจี้งหรีด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงจี้งหรีด...