เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ลงพื้นที่เกษตรกร ที่เข้าร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ระดับอำเภอ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ระดับอำเภอ...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 นจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่7/2564)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่7/2564)...

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564...

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง

วันที่ 16 เมษายน 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง...

ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 9 เมษายน 2564 ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส....