เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสุข ...

ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น...

เข้าร่วมพิธี มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคมปี 2563 ครั้งที่ 2...

ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ...

เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมโครงการ Kick off "เขาสวนกวางมีรัก ปลูกผักกินเอง เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน" สู้ภัย Covid-19 ...