เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562...

"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 "วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 ...

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงคล...