เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประชุมประจำสัปดาห์เดือนตุลาคม 2564...

รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว...

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ...

มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร...

ร่วมเปิดบริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ร่วมเปิดบริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด...

ลงพื้นที่ดำเนินการ ผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

วันที่ 30 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ...

เข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564 ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-3/2564

วันที่ 28-29 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-3/2564...

ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

วันที่ 27 กันยายน 2564 ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด...