เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...

ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล ...

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1...

ร่วมมอบกล่องปันน้ำใจ ให้กับคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ร่วมมอบกล่องปันน้ำใจ ให้กับคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถพิตร...

ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1...

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้...

ร่วมมอบสังกะสีบ้านโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมมอบสังกะสีบ้านโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...