เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

          

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต้อนรับ นางณัฐนรี แดงทน และนา...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธิตการไถกลบตอ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดยางคำ...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง คณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ตั้งศูนย์บริการประชา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมคณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ตั้งศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเกษตร...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี

เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี่ยวข้าวรวมพลังภักดี...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าชม และดูงาน กิจการด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 59 เวลา 09.00 น. นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าชม และดูงาน กิจการด้านการเกษตรและด้านกา...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวางและคณะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวางและคณะเจ้าหน้าที่จ...