เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

          

เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอพียง อำเภอเขาสวนก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวสุอารี ศรีโฮ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานและคณะ ได้นำพันธ์ุปลามาแจกจ่ายแก่เก...

นายวิศิษฏ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวิศิษฏ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒน...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนิ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน "โครงการ 9101...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงกา...

นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ออกพื้นที

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ออกพื้นที่เพื่อนำแมลงช้างปีกใส...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต้อนรับ นางณัฐนรี แดงทน และนา...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธิตการไถกลบตอ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดยางคำ...