เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แหล่งท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยว     
 

     
   
  สวนสัตว์ขอนแก่น 
 
 
 

      เป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ของประเทศ ดำเนินการโดยองค์การส่วนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนภูเขาสวนกวาง  
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่  3,338 ไร่ 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 57 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวอำเภอเขาสวนกวาง
ประมาณ  4 กิโลเมตร  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2551 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2555
ถือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่แปลกและต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ
เพราะนอกจากจะมีสัตว์ป่านานาชนิดแล้วสวนสัตว์แห่งนี้ประกอบกับทำเลที่ตั้ง
มีสภาพเป็นภูเขาและมีพื้นที่กว้างขวาง ยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านรุกขชาตอีกด้วยรถกอล์ฟ
ให้นักท่องเที่ยวขับเที่ยวชมทั่วพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีสะพานทางเดินเท้า
ที่ยกสูงระดับยอดไม้ สำหรับเดินเที่ยวชมสัตว์
 
 
  
 
 
 
 
 
 แหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม 
 

      ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเขาสวนกวาง 
ะยะห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร   
ลักษณะเด่นแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม
สร้างขึ้นสมัยทวาราวดีถึงสมัยลพบุรีต่อเนื่องกัน
(พุทธศตวรรษที่ 12-16  ถึง พุทธศตวรรษที่ 16-18) 
ลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีซากภาษาสันสกฤต 
ความว่า  พระองค์..ผู้มีพระนามปรากฏในด้านคุณธรรม 
แต่พระเยาว์  ได้รับพระนามอันเกิดจากการอภิเษกว่า 
พระเจ้ามเหนทรวรมันได้สร้าง...อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์  
นอกจากนั้นยังพบภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
แบบผิวเรียบ และแบบลายเชือกทาบ  กระจายอยู่ทั่วไป
 
 
 
 

  ร้านค้าไก่ย่าง 

      ไม่เชิงเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เป็นแหล่งร้านค้าอาหาร
และเป็นสัญลักษณ์หรือลักษณะเด่นสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ที่สัญจรผ่านไปมาต้องหยุดแวะพักเพื่อรับประทานอาหารที่อำเภอเขาสวนกวาง  
จนอาจกล่าวได้ว่า  หากพูดถึงอำเภอเขาสวนกวางแล้วคนทั่วไป
จะนึกถึงไก่ย่างเขาสวนกวางทันที    

 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ออร่าฟาร์ม)

 ที่ตั้ง  :   108 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280

 

 

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----