เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

 

 
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

 

 

 


 

นางวิยะดา  นารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลคำม่วง

เบอร์โทรศัพท์  0885483317

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 


 

นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์  0883070765

 

 

นางสาวสุจิตตา  สีล้อม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 


 

นายนพพร  นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลตำบลนางิ้ว
เบอร์โทรศัพท์  0895774199

  

นายไพทูล  ยะลา
คนงาน

 

นางสาววรารัตน์  สุดชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ  ตำบลดงเมืองแอม
เบอร์โทรศัพท์  0982871519

 

 

นางสาวนันทนา  มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ  ตำบลเขาสวนกวาง
เบอร์โทรศัพท์  0895742194

 

 

 

 

 

1 พฤษภาคม 64 11:23:51