เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์อำเภอเขาสวนกวาง

 

 

 

 

                        

การเสียบยอดมะม่วง

อุปกรณ์และขั้นตอนการเสียบยอดมะม่วง...

การตอนกิ่ง

อุปกรณ์และขั้นตอนการตอนกิ่ง...

วีดีทัศน์โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

วีดีทัศน์โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19...

วีดีทัศน์งานประกวดงานสถาบันดีเด่น สาขา พืชไร่(มันสำปะหลัง)ปี 2561

วีดีทัศน์งานประกวดงานสถาบันดีเด่น สาขา พืชไร่(มันสำปะหลัง)ปี 2561...

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK...

Field day 62

Field day 62...

Field day 61

Field day 61...

องค์ความรู้เรื่องอ้อย

องค์ความรู้เรื่องอ้อย...

เทคนิคการผลิตอ้อยชำข้อ

เทคนิคการผลิตอ้อยชำข้อ...