เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรคไหม้ข้าว

29 มิถุนายน 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง...

หนอนกระทู้กล้า

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หนอนกระทู้กล้า...

แมลงนูนหลวง (White grub)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 แมลงนูนหลวง (White grub)...

เพลี้ยถั่วอ่อน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพลี้ยถั่วอ่อน...

เตือนเกษตรระวังโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เตือนเกษตรระวังโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก...

เตือนการระบาดศัตรูพืช "ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"

18 พฤษภาคม 2563 เตือนการระบาดศัตรูพืช "ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"...

ด้วงหนวดยาว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ด้วงหนวดยาว...

รณรงค์ใช้เชื้อราไรโคเดอร์มาคลุกหรือแช่เมล็ดพันธ์ุข้าว

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รณรงค์ใช้เชื้อราไรโคเดอร์มาคลุกหรือแช่เมล็ดพันธ์ุข้าว...

เตือนระวังเพลี้ยจักจั่นเขียว

วันที่ 27 เมษายน 2563 เตือนระวังเพลี้ยจักจั่นเขียว...