เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรคไหม้ข้าว

8 กันยายน 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคไหม้ข้าว

2 กันยายน 2563 โรคไหม้ข้าว...

เกษตรผู้ปลูกข้าวระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เกษตรผู้ปลูกข้าวระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด...

โรคไหม้ข้าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรคไหม้ข้าว...

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ระบาดในข้าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ระบาดในข้าว...

โรคไหม้ข้าว

3 สิงหาคม 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง...

โรคไหม้ข้าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคไหม้ข้าว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โรคโคนเน่า - หัวเน่ามันสำปะหลัง...