เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรคใบด่างเหลืองในถั่วเขียว

ัวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรคใบด่างเหลืองในถั่วเขียว...

สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

2 พฤศจิกายน 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

19 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

14 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

หนอนกอข้าวสีครีม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 หนอนกอข้าวสีครีม...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 23 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 16 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...