เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 25 มกราคม 2564 " ธาตุรอง แคลเซียม " จำเป็นหรือไม่ ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 18 มกราคม 2564 " แมลงวันพริก"...

ข่าวเตือนการระบาด

วันที่ 11 มกราคม 2564 " หนอนกออ้อย"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

5 มกราคม 2564 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...