เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 เมษายน 2564 " ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 6 เมษายน 2564 " เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง "...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 1 เมษายน 2564 " เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง "...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 23 มีนาคม 2564 " ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 มีนาคม 2564 " บั่วมะละกอ"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 8 มีนาคม 2564 " เพลี้ยไฟมะละกอ"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 1 มีนาคม 2564 " หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 " ไรแดงมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 " ด้วงตัวห้ำแมลงหวี่ขาว " ...