เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรคแอนแทรกโนสมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ...

โรคแอนแทรกโนสมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชวันที่ 24 สิงหาคม 2564...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 " จักจั่นอ้อย"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 " โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 " โรคไหม้ข้าว"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 " โรคใบด่างมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 " ใบด่างมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 " หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 " โรคไหม้ข้าวระยะกล้า"...