เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 " ข่าวเตือนระบาดศัตรูพืช "...

การจัดการดินหลังน้ำท่วม

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ...

การใช้ปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว

วันที่ 27 กันยายน 2564 ...

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชวันที่ 13 กันยายน 2564 ...

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 6 กันยายน 2564 "เตือนการระบาดศัตรูพืช"...