เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

เตือนเกษตรกรระวังอาการไหม้ของพืชที่เกิดจากแสงแดด (Sunburn)

วันที่ 20 เมษายน 2563 เตือนเกษตรกรระวังอาการไหม้ของพืชที่เกิดจากแสงแดด (Sunburn)...

เพลี้ยหอย

13 เมษายน 2563 เพลี้ยหอย...

ด้วงหนวดยาว

วันที่ 7 เมษายน 2563 ด้วงหนวดยาว...

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2563...

หนอนหัวดำมะพร้าว

2 เมษายน 2563 หนอนหัวดำมะพร้าว...

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง...

เพลี้ยไฟพริก

เพลี้ยไฟพริก...

โรคใบร่วงยางพารา

โรคใบร่วงยางพารา...

แมลงวันพริก

แมลงวันพริก...

ตั๊กแตนข้าว

ตั๊กแตนข้าว...