เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 "รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในข้าวนาปี"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 " รากเน่าโคนเน่า มันสำปะหลัง " ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 เมษายน 2564 " โรครากเน่า โคนเน่ามันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 19 เมษายน 2564 " รากเน่า โคนเน่ามันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 เมษายน 2564 " ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 6 เมษายน 2564 " เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง "...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 1 เมษายน 2564 " เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง "...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 23 มีนาคม 2564 " ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 มีนาคม 2564 " บั่วมะละกอ"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 8 มีนาคม 2564 " เพลี้ยไฟมะละกอ"...