เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

19 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

14 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

หนอนกอข้าวสีครีม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 หนอนกอข้าวสีครีม...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 23 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 16 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...

โรคไหม้ข้าว

8 กันยายน 2563 โรคไหม้ข้าว...

โรคไหม้ข้าว

2 กันยายน 2563 โรคไหม้ข้าว...

เกษตรผู้ปลูกข้าวระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เกษตรผู้ปลูกข้าวระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด...

โรคไหม้ข้าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรคไหม้ข้าว...

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ระบาดในข้าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ระบาดในข้าว...