เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน...

ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบร...

ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

          องค์ความรู้ ศพก.เขาสวนกวาง                    แนะนำ ศพก.เขาสวนกวาง

                     

        https://youtu.be/kAbaRbcp8VE                 https://youtu.be/r0fVDdtJ-_8

 

                                                                                 ประกวดเกษตรกรดีเด่น 
                     
Field Day 61                          สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562

                       

         https://youtu.be/XEoKsgoZy2o                        https://youtu.be/u1ncUdXOnl8

 

                  Field Day 62

     

        https://youtu.be/ViuXB5zJYbM

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...