เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ประชุมแปลงใหญ่เห็ด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ประชุมแปลงใหญ่เห็ด...

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลนางิ้ว...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/25

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด...

จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ปี 2561/2

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพร...

ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 ครั้งที่ 1 ...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

          องค์ความรู้ ศพก.เขาสวนกวาง                                   แนะนำ ศพก.เขาสวนกวาง

                                     

        https://youtu.be/kAbaRbcp8VE                                   https://youtu.be/r0fVDdtJ-_8

 

                     Field Day 61

       

         https://youtu.be/XEoKsgoZy2o