เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหม...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One sto

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One sto...

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2/...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผ...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 " ไรแดงมันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 " ด้วงตัวห้ำแมลงหวี่ขาว " ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 25 มกราคม 2564 " ธาตุรอง แคลเซียม " จำเป็นหรือไม่ ...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...