เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร โคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้า...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเ...

นายวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสา...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วม...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาวัดบัวระพา หมู่ที่ 11 บ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังห...

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางวิยะดา นารี

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ แปลงสาธิตของนายละม้าย บุดดีเหมือน เกษตรกรบ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ต.คำม่วง อ...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบพันธุ์แม่ไก่พร้อมไข่ ในโครงการ 9101 ตามรอยเท...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการชำนาญการ ได้นำอาหารปลาและอาหารไก่ไปแจกจ่ายเกษตรที่

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการฯ มอบหมายให้ นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...