เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย...

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2

วันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2563 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบ...

ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน...

จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563" ...

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จ...

ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจ...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

โรคใบด่างเหลืองในถั่วเขียว

ัวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรคใบด่างเหลืองในถั่วเขียว...

สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

2 พฤศจิกายน 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...