เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565...

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564...

เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย ...

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่...

more...

more...

more...

Youtube สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

https://www.youtube.com/channel/UCkTESTyif4Qb_9uqMTKT6sw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเขาสวนกวาง

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...