เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลามาแจกจ่ายแก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอพียง อำเภอเขาสวนก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวสุอารี ศรีโฮ เจ้าพนักงาน...

นายวิศิษฏ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวิศิษฏ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด "โครงการ...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนิ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรว...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายคุณากร จันทะวงค์ น...

นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ออกพื้นที

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษต...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนา...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประ...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...