เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 นจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่แ...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่7/2564)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่7/2564)...

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564...

more...

more...

วีดีทัศน์อำเภอเขาสวนกวาง

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...