popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนน...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง คณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ตั้งศูนย์บริการประชา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมคณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขา...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเกษตรอำ...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี

เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าชม และดูงาน กิจการด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 59 เวลา 09.00 น. นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราช...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวางและคณะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นายวรพ...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...