เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนา...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้เกียรติมาเป็นประ...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันต

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานสาธ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง รักษาราชการแทนน...

นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยอำเภ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง คณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ตั้งศูนย์บริการประชา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมคณะเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขา...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเกษตรอำ...

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม "งานวันลงแขกเกี

เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...