เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ป

ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และแพทย์ป...

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562

ประชุมประจำสัปดาห์เดือน ธันวาคม 2562 ...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ออกสำรวจไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง ...

พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 พิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนการระบาดศัตรูพืช "ไรแดงศัตรูพืชมันสำปะหลัง"

เตือนการระบาดศัตรูพืช "ไรแดงศัตรูพืชมันสำปะหลัง"...

การขออนุญาต ใช้สารเคมี

การขออนุญาต ใช้สารเคมี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...