เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อสร...

ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล ...

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1...

ร่วมมอบกล่องปันน้ำใจ ให้กับคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ร่วมมอบกล่องปันน้ำใจ ให้กับคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่...

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห...

ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

19 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

14 ตุลาคม 2563 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง...

หนอนกอข้าวสีครีม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 หนอนกอข้าวสีครีม...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 23 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...

ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

วันที่ 16 กันยายน 2563 ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...