เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560...

อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการขับเคลื่...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)...

ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลคำม่วง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลคำม่วง...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร...

หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตรและคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตรและคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนก...

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้...

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...