เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2...

รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

วันที่ 10 เมษายน 2561 จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)กิจกรรม...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี

วันที่ 5 เมษายน 2561 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร ...

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ป

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชี...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

          องค์ความรู้ ศพก.เขาสวนกวาง                                   แนะนำ ศพก.เขาสวนกวาง

                                     

        https://youtu.be/kAbaRbcp8VE                                   https://youtu.be/r0fVDdtJ-_8