เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1...

จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุ...

กิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก"

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.กิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก"...

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) ตำบลคำม่วง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) ตำบลคำม่วง...

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี ...

สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประทศ ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ร...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

          องค์ความรู้ ศพก.เขาสวนกวาง                                แนะนำ ศพก.เขาสวนกวาง

                                  

        https://youtu.be/kAbaRbcp8VE                               https://youtu.be/r0fVDdtJ-_8

 

                                                                                        ประกวดเกษตรกรกรดีเด่น 
                     
Field Day 61                                   สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562

                             

         https://youtu.be/XEoKsgoZy2o                             https://youtu.be/u1ncUdXOnl8