เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564...

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง

วันที่ 16 เมษายน 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง...

ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 9 เมษายน 2564 ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส....

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 เมษายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมทบทวน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่อ้อ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...